Endüstriyel Baca - Kanal Temizliği

Endüstriyel Baca - Kanal Temizliği

Endüstriyel Baca - Kanal Temizliği


Baca sistemleri bir tesisin akciğerleri gibidir. Endüstriyel tesislerin bacaları sürekli göz önünde olmadığından dolayı işletmedeki fonksiyonu sebebiyle en çok ihmal edilen, en kritik noktalardan biridir. Her tesisin kendine has üretiminden dolayı baca kalıntısı ve kirliliği vardır. Fabrika ve tesislerde bacanın yanlış yapılmasından veya kirlilikten dolayı çekişi sağlayamaması, üretim esnasında bir çok işin yavaşlamasına, çalışanların bir takım sağlık sorunlarıyla karşı karşıya gelmesine sebebiyet verir.Yangın riski de en tehlikeli durumlardan biridir. Bu durum tesisinizi büyük maddi kayıplara ve zaman kaybına uğratabileceği gibi yine tesisinizin markası için çok ciddi bir prestij kaybıdır. Ayrıca çevreye verdiği olumsuz etkiler açısından değerlendirilecek olursa, sanayi tesislerinin bacalarından çıkan atık gaz ve baca içinde oluşan imalat kalıntıları atmosfere taşınmakta ve tüm doğaya dağılmaktadır. Çevreye ve canlıların sağlığına zarar veren bu kirleticiler çeşitli özellikleri göz önüne alınarak sınıflandırılırlar. Fiziksel duruma göre gaz ve partiküler madde şeklinde ve ayrıca kimyasal yapıya bağlı olarak da kirleticiler; organik ve inorganik kirleticiler olarak ikiye  ayrılırlar. Genel bir sıralama ile havayı kirleten maddeleri şöyle sayabiliriz:

·         Partiküller (tozlar)

·         Kükürtlü maddeler

·         Organik maddeler

·         Azotlu maddeler

·         Karbon monoksit

·         Halojenler ve Radyoaktif maddeler

Endüstriyel bacalardan çıkan olumsuz maddelerin atmosfere yayılmasını önlemek için alınacak tedbirlerin bazıları şöyledir;

·         Endüstriyel baca çıkışlarına filtre takılması sağlanması,

·         Periyodik olarak endüstriyel baca temizliği yapılması,

·         Doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılmasının sağlanması,

·         Yeşil alanlar arttırılmalı, imar planlarındaki hava kirliliğini azaltıcı tedbirler uygulamaya konulmalı,

·         Bacaların standartlara uygun,  TSE belgeli olmasına dikkat edilmelidir

Periyodik baca temizliği ile inorganik, organik maddelerin ve partiküllerin atmosfere yayılması önemli ölçüde azaltılmış olur.

Endüstriyel baca ve kanal temizliği hem çevre duyarlılığını arttırmak, hem de herhangi bir aksaklığa ve kazaya uğramadan belirli aralıklarla periyodik olarak yapılmalıdır. Peki hangi endüstri tesisleri baca ve kanal temizliği yaptırmalıdır?

·Petro-Kimya Endüstrisi

·Gıda Endüstrisi

·Döküm Kalıp Endüstrisi

·Enerji Endüstrisi

·Sağlık Endüstrisi

· Metal Endüstrisi

·Kimya Endüstrisi

·         Kağıt Endüstrisi

 

· Kauçuk Endüstrisi

·Tekstil Endüstrisi

· Matbaa Endüstrisi

·Otomotiv Endüstrisi

·Elektronik Endüstrisi

·Plastik Endüstrisi

·Soğutma Endüstrisi

 

Bu bağlamda isteğiniz doğrultusunda ekiplerimiz tesisinize gelerek yerinde keşif yapar. Tesis bacalarındaki kalıntı türüne bakarak, uygun bir temizlik projesi hazırlar.


BU HİZMET İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ