Endüstriyel Kuru Buz Temizliği

Endüstriyel Kuru Buz Temizliği

    KURU BUZ TEMİZLİĞİ NEDİR?

    Kuru buz temizlik sistemi, dünya çapında yüzey temizliği, yüzey hazırlama ve çok çeşitli endüstrilerde temizlik çözümü olarak kullanılmaktadır. Aşındırıcı olmayan, iletken olmayan, toksik olmayan ve ikincil atık oluşturmadığı için tercih edilen bir yöntemdir.   
             
    Kuru buz temizlik, karbondioksit (CO2) gazından elde edilen kuru buz tanecikleri (-78,5 °C), kompresörden gelen yüksek basınçlı hava yardımı ve operatörün kullandığı kuru buz temizlik makinesiyle kirli yüzeye püskürtme işlemidir. Basınçlı hava akışında hızlandırılmış bir ortam kullanarak yüzeyleri hazırlaması ve temizlemesi nedeniyle kum, boncuk ve soda kumlamaya benzer. Parçacıklar, alt tabakadaki kir ve kirletici maddeleri hasar vermeden temizler aynı zamanda hemen süblimleşir.


KURU BUZ TEMİZLİĞİN AVANTAJLARI

   - Arıza süresini azaltır
Daha az sürede daha az bakım önemli ölçüde üretime katkı sağlayacaktır.

   - Aşındırıcı değildir
Kuru buz, yüzeylere zarar vermeyecek doğal bir üründür.

   - Çalışan personel verimliliği
Kimyasallara ve tekrarlanmayan manuel işlemlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

   - Verimliliği arttırır
Soğutma ve sökme ihtiyacını ortadan kaldırırken ekipmanı çalışırken temizleyin.

   - İyileştirilmiş parça kalitesi ve azaltılmış hurda
Daha temiz makine ve aletler, daha kaliteli bakımlarla sonuçlanır.

   - Toksik olmayan ve iletken olmayan
Kuru buz, gıda sınıfı hijyen bir malzemedir ve ticari kullanım için güvenlidir.

   - Çevresel olarak sürdürülebilir
İlave karbondioksit üretmez ve su tüketimini azaltır.

   - İkincil atık yok
Kuru buz temizlik; ikincil atık akışları, kalıntı veya nem üretmez.

   - İş gücünü daha verimli bir şekilde tahsis eder
Temizlik süreci, gereken zamanı, emeği ve kaynakları azaltır.


KURU BUZ TEMİZLİĞİNİN DİĞER UYGULAMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI

   !!! Kuru buz temizliğinin benzersiz özellikleri onu verimli, uygun maliyetli, çevresel açıdan sürdürülebilir ve karbon ayak izi bırakmayan temizleme çözümü haline getirir.!!! N/A: Uygulanabilir Değil.


!!! Temasları halinde, tehlikeli maddeleri ve nesneleri temizlemek için kullanıldığında ortam ve malzemeleri çok kirletir.
     Bu kumlama maddeleri daha sonra toksik atık olarak sınıflandırılır ve uygun olarak bertaraf edilmesi gerekir.
     Kuru buzda böyle bir atık meydana çıkmaz.BU HİZMET İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ