Konut ve İşyerlerinde Baca Temizliği

Konut ve İşyerlerinde Baca Temizliği

Baca Temizliği Neden Gereklidir ?

Baca bakımı ve temizliği, yangından korunma tedbirleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.Türkiye'de her yıl bina yangınlarının % 20'si temizlenmeyen bacalardan ileri gelmektedir.Bacalar temizlenmediği ve yakıcılar doğru yere kurulmadığı zaman,yakıtlar eksik ve verimsiz yanmaktadır. Eksik yanma sonucu oluşan kirli gazlar ve partiküller baca tıkanmasına neden olmaktadır. Baca gazının geri tepmesi ve karbonmonoksit gazının ortama yayılmasından dolayı zehirlenmeler oluşmaktadır.

Bu nedenle mevzuatlar bacaların temizlenmesi noktasında düzenlemeler getirmiş ve gaz kullanıcısını " Yakma tesisi sahibi, ısınma sezonu öncesi yılda minimum bir defa yakma tesisinin bakım/onarımını ve baca temizliğini yapar veya yaptırır" maddesiyle yükümlü kılmıştır.

BU HİZMET İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ